Gå till innehåll
Kontakta oss

Sök lägenhet

Välkommen till Kilsbostäder. Du registrerar din kundansökan genom att logga in med bank-ID. Länk till annan webbplats. Sen kan du börja söka efter lediga lägenheter. Om du saknar bank-ID skapa ett konto via Mina sidor. Läs här hur vår bostadskö fungerar.

Söka ledig lägenheter

Logga in på "Mina sidor Länk till annan webbplats.", där du ser vilka lägenheter som blir lediga. Du kan göra intresseanmälan innan ansökningstiden gått ut, max tre intresseanmälningar åt gången.

Du som är hyresgäst hos oss hittar det mesta om ditt boende på Mina sidor. Där hittar du till exempel information om din lägenhet, ditt kontrakt och din hyra. Du kan också använda våra digitala tjänster, till exempel göra felanmälan eller leta efter lediga parkeringsplatser.

Viktigt med korrekta uppgifter

Du behöver minst en gång per halvår kontrollera så att dina kontaktuppgifter (telefon och e-post) stämmer på Mina sidor. Annars blir det svårt för oss att hjälpa dig så bra som vi vill. Speciellt viktigt med rätt uppgifter är det förstås när du behöver hjälp med något i din bostaden så att våra reparatörer och bovärdar kan nå dig.

Du kan ställa dig i bostadskö från och med den dag du fyller 16 år och ska vara 18 år för att skriva hyreskontrakt.

Du behöver förnya din plats i bostadskön var tolfte månad.

Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Godkänd inkomst är inkomst av lön, av eget företagande, kapital, pension, av myndighet beviljat stöd eller ersättning, eller på annat sätt styrkt inkomst för en period av sex månader framåt i tiden.

I vissa fall kan vi begära borgensman. Vi behöver då göra kreditupplysning även på borgensman. 

Du ska vara fri från hyresskulder och inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller aktuella skulder hos kronofogden eller inkassobolag.

Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd. 

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till bostadens storlek och planering.

I samband med att du tecknar kontrakt ska du visa att du har hemförsäkring.

Vid internt byte av lägenhet måste hyresgästen bott på samma adress i minst tolv månader. Vid internflytt krävs en förbesiktning för att kunna säkerställa att den lägenhet som flyttas ifrån är i bra skick och att inte hyresgästen handlat oaktsamt så att stora kostnader uppstår i samband med internflytt. Om det mot förmodan uppstår sådana kostnader måste dessa betalas i samband med internflytt.

Det finns två former för överlåtelse av bostad, dels överlåtelse av hyresrätt och dels upplåtelse i andra hand. Båda dessa former regleras i hyreslagen och innebär att Kilsbostäder ska lämna samtycke till överlåtelsen/upplåtelsen.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader med undantag för när en hyresgäst avlider, då har dödsboet en kalendermånads uppsägningstid. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden.

Förtur till bostad inom Kilsbostäder är begränsad. Om förtur beviljas är det Kilsbostäder som utser lägenheten och om sökande tackar nej till två erbjudanden om lägenhet upphör förturen.

Förtur för internt byte av bostad kan göras då särskilda förvaltningsmässiga eller bostadssociala skäl föreligger (till exempel vid hyresgästs dödsfall, trångboddhet, störning eller permanent fysisk funktionsnedsättning).

Arbetsmarknadsförtur ges till bostadsökande som inte bor inom pendlingsavstånd från Kil. Kravet är att de ska finnas en nyanställning (tillsvidareanställning) hos en arbetsgivare i Kil. Behovet skall vara varaktigt och avse ett permanentboende.

Medicinsk och social förtur kan även beviljas till sökande som inte bor i Kilsbostäders bestånd och som de senaste 24 månaderna varit folkbokförd i Kils kommun.

Medicinsk förtur kan ges då den sökande har en begränsad rörlighet och permanent fysisk funktionsnedsättning. Läkarintyg eller intyg från socialtjänst krävs som underlag för beslut.

Social förtur kan ges vid separationer och skilsmässa där våld och hotbild förekommer och som kan styrkas från familjerätt, socialtjänst eller annan myndighet. Familjer med barn under 12 år prioriteras.

Förtur kan beviljas vid katastrofartade händelser inom Kils kommun som innebär att sökande inte längre kan bo kvar i nuvarande bostad. Det kan handla om brand, översvämning och liknande.

Information till dig som ska flytta till Kilsbostäder

För att kvittar ut nycklar vid inflyttning behöver du

  • Betala hyran i god tid så vi ser att hyran är betald. 
  • Ta med legitimation
  • Anhöriga ska ha med en fullmakt från dig om de ska kvittera ut dina nycklar

Tillträde till bostaden

  • Du som flyttar in har rätt att tillträda bostaden från och med klockan 12.00 på inflyttningsdagen.
  • Om inflyttningsdagen är en helgdag så gäller nästa vardag som inflyttningsdag.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
7 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan